กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนฯสนับสนุนและเข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๐ การฝึกเผชิญเหตุภัยจากสึนามิ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 34591 ครั้ง