กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสำรวจพื้นที่ซ้อมแผน c-max ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสำรวจพื้นที่ในการซ้อมแผน c-max โดยมีการเช็คสัญญาณอินเตอร์เน็ตและทดสอบการบินโดรนในบริเวณสถานที่จริง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 34588 ครั้ง