กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสนับสนุนการฝึกซ้อมแผน IDMex 2017

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารพร้อมทั้งติดตั้งเชื่อมต่อระบบ WEB Conference ,ระบบ VDO Conference และ ระบบ CIMS รวมถึงระบบสื่อสาร สำหรับใช้ดำเนินการฝึกซ้อมแผน IDMex 2017ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระหว่างวันที่ 29มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 34586 ครั้ง