กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสนับสนุนการฝึกซ้อมแผน IDMex 2017

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารพร้อมทั้งติดตั้งเชื่อมต่อระบบ WEB Conference ,ระบบ VDO Conference และ ระบบ CIMS รวมถึงระบบสื่อสาร สำหรับใช้ดำเนินการฝึกซ้อมแผน IDMex 2017 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน วันที่ 3 กค 2560 ซ้อมแผน 48 ชม. ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     

     

     

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36146 ครั้ง