กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนฯสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน Idmex 2019 จังหวัด ลพบุรี

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนฯสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในด้านการconference ระบบcims และระบบสื่อสาร ในงานซ้อมแผน Idmax 2019  ณ จังหวัดลพบุรี  

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36153 ครั้ง