กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนฯได้สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านเว็บ (Web Conference) เพื่อถ่ายทอดการทดสอบการแจ้งเตือนและอพยพ

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านเว็บ (Web Conference)
เพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพการฝึกซ้อมการทดสอบการแจ้งเตือนและอพยพ  การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สุสานหอย 75 ล้านปี อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
และ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ หาดป่าตอง  อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36152 ครั้ง