กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนฯสนับสนุนระบบ (Video conference) และระบบ (Web Conference) เพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและระบบสื่อสาร

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36151 ครั้ง