กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนโลยี​สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสนับสนุนการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยี​สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งทีมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสนับสนุนการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ประจำปีงบประมาณ ​พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม​ 2563 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21831 ครั้ง