กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนโลยี​สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36159 ครั้ง