กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจเทคโนฯ

จัดประชุมแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31897 ครั้ง