กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจเทคโนฯ

การประชุมโครงการระบบส่งข้อมูลสู่สาธารณะและประชาชนโดยระบบ SmartPhone

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25537 ครั้ง