กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจเทคโนฯ

การประชุมชี้แจงการเปิดการใช้งานระบบยืนยันตัวตนบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Authentication)

ส่วนคอมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36147 ครั้ง