กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจเทคโนฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานที่ ณ ห้องประชุม 532

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36163 ครั้ง