กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

เลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
ส่วนสื่อสารฯ
ดาวน์โหลด :
เลื่อนอบรมวิทยุ.pdf ( 1.83 MB ) ( ดาวน์โหลด 399 ครั้ง)
1.หนังสือ แบบตอบรับ ( 0.70 MB ) ( ดาวน์โหลด 571 ครั้ง)
โครงการอบรมวิทยุ2562.pdf ( 0.74 MB ) ( ดาวน์โหลด 20,093 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16761 ครั้ง