กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

คู่มือต่างๆ

คู่มือการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์สนับสนุนระบบ webconference
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ดาวน์โหลด :
10ขั้นตอนดาวโหลด ACU.pdf ( 0.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 283 ครั้ง)
1.acu conference9 webcon.pdf ( 2.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 339 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21963 ครั้ง