กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

เทปบันทึกภาพและเสียง

คลิปบรรยายระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน E-report
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ดาวน์โหลด :
1.บรรยาย โครงการ e Report 2564 FINAL ( 40.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
03 Overview e-Report.mp4 ( 80.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
04 บันทึกจุดตรวจ.mp4 ( 65.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
06 อุบัติเหตุ.mp4 ( 85.83 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
07 ยืนยันข้อมูล.mp4 ( 42.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
09 E-Map.mp4 ( 68.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21962 ครั้ง