กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

เทปบันทึกภาพและเสียง

วิดีโอการประชุมชี้แจงการเปิดการใช้งานระบบยืนยันตัวตนบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Authentication)
ส่วนคอมพิวเตอร์ฯ
ดาวน์โหลด :
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21959 ครั้ง