กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

1/8/2556
การอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย รุ่นที่ 3 จ.นครปฐม


 


วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. นายวิสิษฐ์ บุรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน

4 รูปภาพ
358 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5220 ครั้ง