กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

1/8/2556
การอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย รุ่นที่ 4 จ.ขอนแก่น


 

 


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. นายศุภเดช เหล็กชูชาติ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (513) อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 29 คน

4 รูปภาพ
374 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5217 ครั้ง