กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

1/8/2556
การฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย รุ่นที่ 5 จ.นครศรีธรรมราช

 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. นายโชตินรินทร์  เกิดสม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฏร์ธานี เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 ชั้น 3 อาคาร 19 (สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ใดยใช้เวลาอบรม จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 10 - 11 มิถุนายน2556 และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน 

7 รูปภาพ
425 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5219 ครั้ง