กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

1/8/2556
อบรมการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย ที่จังหวัดลำปาง

 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปฏิบัติการอบรมการ เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม ม.ราชภัฎลำปาง ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน


 
1 รูปภาพ
453 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5216 ครั้ง