กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

1/8/2556
อบรมการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย รุ่นที่ 2 ที่กรุงเทพฯ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม  ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน


 

 

 

 4 รูปภาพ
644 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5212 ครั้ง