กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

17/10/2562
ศูนย์เทคโนฯตรวจเช็คสัญญาณวิทยุสื่อสาร ในพื้นที่บริเวณท่าน้ำ จำนวน 22 ท่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนระบบวิทยุสื่อสาร
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกตรวจเช็คสัญญาณวิทยุสื่อสาร ในพื้นที่บริเวณท่าน้ำ จำนวน 22 ท่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนระบบวิทยุสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

10 รูปภาพ
129 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5214 ครั้ง