กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

27/4/2563
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ ๓/๖๒

ในวันที่ ๒๐ และ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรมหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

5 รูปภาพ
108 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5215 ครั้ง