กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

27/4/2563
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 4/62
กรมป้องกันฯ โดยศูนย์เทคโนฯ สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ (Crisis Information Management System : CIMS)

ในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 4/62 ระหว่างวันที่ 3 และวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

กองการฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

12 รูปภาพ
148 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5221 ครั้ง