กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

28/10/2565
การประชุมชี้แจงการเปิดการใช้งานระบบยืนยันตัวตนบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Authentication)

4 รูปภาพ
105 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7283 ครั้ง