กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

การเข้าสำรวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ล่อฟ้าและไฟฟ้ากระชาก
เลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
ดาวน์โหลด :
เลื่อนอบรมวิทยุ.pdf ( 1.83 MB ) ( ดาวน์โหลด 570 ครั้ง)
1.หนังสือ แบบตอบรับ ( 0.70 MB ) ( ดาวน์โหลด 650 ครั้ง)
โครงการอบรมวิทยุ2562.pdf ( 0.74 MB ) ( ดาวน์โหลด 20,954 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21623 ครั้ง