กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

เทปบันทึกภาพและเสียง

วิดีโอการประชุมชี้แจงการเปิดการใช้งานระบบยืนยันตัวตนบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Authentication)
ดาวน์โหลด :
คลิปบรรยายระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน E-report
ดาวน์โหลด :
1.บรรยาย โครงการ e Report 2564 FINAL ( 40.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
03 Overview e-Report.mp4 ( 80.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
04 บันทึกจุดตรวจ.mp4 ( 65.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
06 อุบัติเหตุ.mp4 ( 85.83 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
07 ยืนยันข้อมูล.mp4 ( 42.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
09 E-Map.mp4 ( 68.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
Video Polycom Clariti Platform
ดาวน์โหลด :
https://drive.google.com/open?id=10K5IaA90pzYJfBTFGymWVYnY3dYp72O_ ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
รับชมวีดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ดาวน์โหลด :
คลิปเสียงการประชุม ( 111.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
วีดีโอการประชุม ( 0.00 MB ) ( ดาวน์โหลด 152 ครั้ง)
เทปบันทึกการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด :
005.MP3 ( 265.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
004.MP3 ( 63.99 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
003.MP3 ( 220.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
002.MP3 ( 161.94 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
คลิปวีดีโอวันที่ 3 ก.ค. 58 ( 277.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18778 ครั้ง