กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

เอกสาร

นามเรียกขานและคู่มือสื่อสารวิทยุในข่ายสื่อสาร ปภ
การติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมโยงระบบประชุมทางไกลผ่านจอผ่าน(video conference) ปภ.
ดาวน์โหลด :
ติดตั้งระบบ vdo conf 2562.rar ( 6.62 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
sms-email
ดาวน์โหลด :
sms-email ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 6,048 ครั้ง)
โครงการบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact list) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน ฯ
ดาวน์โหลด :
contact list.pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 353 ครั้ง)
KPT2551
ดาวน์โหลด :
map.ppt ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 205 ครั้ง)


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18777 ครั้ง