กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

คู่มือต่างๆ

คู่มือการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์สนับสนุนระบบ webconference
ดาวน์โหลด :
10ขั้นตอนดาวโหลด ACU.pdf ( 0.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 212 ครั้ง)
1.acu conference9 webcon.pdf ( 2.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 215 ครั้ง)
คู่มือการใช้งาน E-mail กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
email-2017.pdf ( 0.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 947 ครั้ง)
ระบบแจ้งข่าว (Wed Site ใหม่)
ดาวน์โหลด :
manual_news1.pdf ( 2.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 344 ครั้ง)
คู่มือการใช้ระบบ SMS
ดาวน์โหลด :
manual_sms.rar ( 2.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 360 ครั้ง)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน(MIS)
ดาวน์โหลด :
mis.ppt ( 5.53 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18783 ครั้ง