กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ระวังมัลแวร์ Gh0stCringe เป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Microsoft SQL และ MySQL

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 298057 ครั้ง